Att skriva på mobilen medan man går kan vara förbjudet i New Jersey

Imagen de shutterstock

Shutterstock-bild

Ny lagförslag relaterat till nuvarande användning av teknik, i det här fallet med att gå medan du använder mobilen.

Det är ett förslag i New Jersey, USA, som föreslår att enligt lag förbjudas att skriva på mobilen medan vi går, något som kan undvika olyckor. Även om de inte rapporterar antalet problem som nyligen har orsakats av denna inställning, indikerar de att 15% av dödsolyckorna på gatorna under 2015 var relaterade till fotgängare som använde mobiltelefoner, en andel som bara var 11% 2014. Sedan 2000 2011 har mer än 11 ​​000 människor dött av att inte vara vaksamma när de gick.

Förslaget omfattar alla de som använder mobiltelefonen i sina händer och kan betalas med 50 dollar, med 15 dagars fängelse eller med båda, beroende på sammanhanget.

I flera städer införs redan böter när en fotgängare slutar uppmärksamma dem på grund av en mobil, men i det här fallet skulle det vara första gången det finns en specifik text i lagen, som både kan öka mängden böter och minska trafikolyckorna i samband med detta problem.

Och medan de i vissa länder förbjuder det för säkerhet, i andra vågar vi inte ta telefonen ut på gatan av mycket olika skäl …