Alternativ till WhatsApp för Android

Användare av Android-mobilterminaler, som andra mobila plattformar, tvingas vi ha WhatsApp-meddelandeprogrammet installerat för att ha chattkonversationer med de flesta av våra kontakter. Och det är, trots att det finns...