Tillväxten under de senaste två åren av Twitter, Snapchat, Whatsapp, Facebook och andra

redes sociales

I diagrammet som de delar idag på businessinsider.com kan vi se de nya användare som har vunnit de olika sociala nätverken för tillfället under de senaste två åren, data som erhållits av Statista och som visar den oroande situationen där Twitter befinner sig.

Även om vi talar om ett nätverk som växte mycket under de första åren, har det varit stillastående för länge, med nivåer ännu sämre än de för Snapchat, som tredubblar tillväxten under samma period.

Det som verkligen är skrämmande är att de fyra nätverken som leder listan ägs av samma ägare: Whatsapp, som ägs av Facebook, med mer än 500 miljoner nya användare, Messenger, av Facebook, med också mer än 500 miljoner, Facebook själv, med mer än 450 miljoner, och Instagram, med 300 miljoner nya användare på 24 månader. Det visar den enorma kraften i Marks företag, som kan hantera data för en stor del av världens befolkning. Å andra sidan har Twitter bara fått 31 miljoner nya användare under samma period.

En av de stora rädslorna för regeringar, institutioner och användare runt om i världen är just det monopolet. Om informationen från användarna av alla Facebook-nätverk får integreras bland dem en dag kommer vi att ha ett företag som kommer att veta mer om folket än sig själva och konkurrera med den allestädes närvarande Google i detta avseende.

Förhoppningsvis kommer Twitter att komma tillbaka på rätt spår, annars kommer det att sluta säljas till någon, Facebook, Google eller något framtida monster på det sociala nätet som ser Twitter som lukrativt.