Tillgänglig WordPress 4.1 Dinah

WordPress 4.1

De användare som har våra webbplatser under WordPress värd på våra egna servrar, vi måste komma ihåg att vi redan har tillgång till den nya versionen av detta populära innehållshanteringssystem och når nummer 4.1 under namnet Dinah, för att hedra jazzsångaren Dinah Washington. Så innan en ny helg och om åtagandena före jul tillåter oss kan vi redan uppdatera till den nya versionen, det vill säga vidta de välkända försiktighetsåtgärderna före uppdateringen.

Bland nyheterna i WordPress 4.1 hittar vi det nya officiella temat Twenty Fifteen, som har ett tydligt användargränssnitt som korrekt visar innehåll på alla typer av enheter, som också har Google Noto-teckensnittsfamiljen för att visa texter på ett sätt som är mycket läsbart på alla skärmar . Förbättrat skrivfunktion utan distraktion, lagt till möjligheten att logga ut från alla andra datorer, har stöd för att integrera Vine-videor bara genom att ange deras URL och har dessutom en plugin-rekommendationsmotor baserad på de installerade pluginsna.

WordPress anger i din annons att ditt system redan är översatt på mer än fyrtio språk, med nya pågående. Dessutom innehåller det andra förbättringar och nya funktioner under själva systemet, såsom kompatibilitet med metadata, datum- och termfrågor med avancerad villkorlig logik, bland andra.

Dessutom har WordPress redan börjat arbeta för att utveckla vad som kommer att bli nästa version, version 4.2, som kommer att släppas redan nästa år, men för närvarande är inget specifikt datum känt.