StudyJams, lektioner om olika ämnen inom naturvetenskap och matematik

studiejams

Studenter arbetar nästan alltid och lär sig bäst i en interaktiv och digital miljö, varför vi har hundratals resurser inriktade på roligt och enkelt lärande, ännu mer om vi pratar om något komplexa lektioner för grund- och gymnasieelever. I det här fallet erbjuder StudyJams oss en samling lektioner och interaktiva presentationer för att granska några av de viktigaste ämnena inom vetenskapens områden, såsom anatomi, djur eller matematik.

Webbplatsen består helt enkelt av en bildspel som gör att vi kan välja mellan olika områden. Matematik har sitt eget avsnitt för att lägga mer tonvikt på specifika underavsnitt som beräkning, problemlösning, dataanalys, geometri eller sannolikhet, medan andra vetenskapsområden har ett annat avsnitt där vi kan utforska ämnen som energi, växter, fysik, materia, solsystemet, anatomi, klimat, bergarter eller mineraler, bland många andra.

Resursen är mycket bredare än det verkar vid första anblicken, eftersom vart och ett av underavsnitten fortsätter att delas in i olika ämnen (till exempel utforskar jag kategorin djur och jag presenteras med presentationer om ryggradslösa djur, ryggradsdjur, organsystem hos djur , livscykler och cellcykler – och detsamma med kategoriposter).

En bra (och särskilt omfattande) resurs för lektioner inriktade på grundskolelever och mellanstadieelever som tänker vara interaktiva och praktiska eller uppdatera.