Shapr, för att utöka pålitliga professionella kontaktnätverk

shapr

I syfte att dagligen utöka sitt eget nätverk av professionella kontakter oavsett om det är möjligt att söka nya jobb eller nya kunder och att skapa tillförlitliga professionella kontakter, är Shapr en mobil plattform som gör det möjligt för användare att få från 5 till 10 dagliga förslag på professionella kontakter på ett personligt sätt för deras val anonymt, där i händelse av att det uppstår sammanfall mellan båda, mellan användarna och de föreslagna kontakterna, kommer plattformen i sig att sätta dem i kontakt så att de kan hålla ett möte ansikte mot ansikte där det är möjligt för dem att lära känna varandra bättre.

För att göra detta uppmanar plattformen själva användarna att initialt välja upp till högst 50 betrodda personer bland sina professionella kontakter så att algoritmen analyserar deras respektive sociala kontakter för att välja de som de kan föreslå dagligen med hänsyn till Han säger att han med tiden kommer att förbättra personliga förslag så att de kan visa sig vara mer relevanta för de yrkesintressen som alla eftersträvar.

Med detta gör Shapr det lättare för användare att utöka sina professionella kontaktnätverk, men inte med någon, utan med kontakter som kan vara relevanta. Mobilversionerna av Shapr finns gratis för Android och iOS på deras respektive appmarknader gratis.