Nytt Google-patent: använd mobilkameran för att se vårt uttryck när du söker på Internet

patente

Om vi ​​söker på Google.com och vi inte hittar vad vi vill, kommer vi säkert att uttrycka frustration som lätt kan kännas igen av de omkring oss, och det är det uttrycket som kan användas i framtiden för att förbättra sökningar på Internet .

I ett nytt Google-patent visas ett system enligt vilket mobilkameran kommer att identifiera vår reaktion när vi söker, vilket hjälper till att förbättra tills tiden kommer när vi alla har ett ansikte av extrem lycka när Google returnerar resultaten.

Att mäta biometriska data är inte nytt, men i det här fallet finns det många variabler som också kan erhållas: kroppstemperatur, hjärtfrekvens, pupildilatation, blinkande frekvens, rodnad i ansiktet … allt i syfte att få den känsla som genereras av resultaten lista.

De kommenterar i TNW att tanken är att använda reaktionerna för att ge en tillfredsställelse till varje sökresultat, och använda den informationen nästa gång samma sökning görs, både av samma användare och av andra.

För närvarande är det bara ett patent, det finns många punkter som måste täckas för att bli en riktig produkt: från sättet att mäta kroppstemperatur med mobilen på ett enkelt sätt till de punkter som är mer relaterade till integritet, men idén är redan på bord.