Mr. Shiftster, för att hantera anställda från mobila enheter

MrShifster

För alla dessa företag, från de mest blygsamma till de största med många arbetare spridda över flera produktionscentra, är Mr. Shiftster en mobil plattform som fokuserar på effektiv hantering av hela arbetskraften som varje företag har.

Shiftster är tillgänglig för Android och iOS och är uppdelad i två mobilapplikationer: Mr Shiftster Schemaläggning och Mr. Shiftsters medarbetarportal, var och en av dem med en serie specifika kapaciteter.I fallet med Mr Shiftster Schemaläggning (Mr. Shiftster Scheduler), kommer du att kunna se och utföra åtgärder på de etablerade skiften på ett intuitivt grafiskt sätt som är möjligt fram till de schemalagda evenemangen och projekten, genom passagerarnas preferenser och tillgänglighet, fördelning av övertid, aspekter.

Och i fallet med Mr. Shiftsters medarbetarportal (MyShiftster), de anställda, kommer att kunna känna veckovis scheman med de skift som motsvarar dem, förutom att fastställa deras preferenser på semester, fria dagar, skift, samt möjligheten att dra nytta av övertid, etc. .

För sin del kommer personalcheferna att kunna göra och publicera fördelningarna av de anställdas scheman, göra skiftändringar, skapa kommunikation med andra chefer i företaget och med de anställda själva etc.

Mr.shiftster är självbetyg som det bästa och enklaste sättet att hantera anställda, där deras mobilappar, som kompletterar varandra, är tillgängliga på respektive appmarknad gratis.