Minds of Modern Mathematics, eller hur matematik har påverkat våra framsteg

Minds of Modern Mathematics, eller hur matematik har påverkat våra framsteg

Den som gillar matematik eller vet hur matematiker har kunnat bidra och modifiera den värld vi lever i tack vare sin kunskap kommer att förundras över den här applikationen Minds of Modern Mathematics. Delvis baserat på innehåll som redan visas på utställningen 1961 Mathematica, sponsrat av IBM, i applikationen kan vi få tillgång till en digital rekreation med 1000 års innehåll för att observera hur matematik har påverkat mänsklig utveckling, när det gäller konst, kultur, arkitektur eller vetenskap.

Vi kan få tillgång till innehållet på olika sätt, både genom att ta en kronologisk historiaundersökning som belyser de mest relevanta ögonblicken, göra en kronologisk vy i 3D-läge, få tillgång till biografier av de viktigaste matematikerna med porträtt och prestationer inkluderade, och mest instabila Applikationen är Artifact Collection, en samling av 495 objekt / uppfinningar i hög upplösning med relevant förklaring. Vi kan också få tillgång till nio utbildningsfilmer, alla om ämnen relaterade till matematikvärlden.

Sammanfattningsvis en gratis applikation i iTunes för att förlora dig själv i det under några bra timmar när vi naturligtvis lockas till ämnet.

Går: ReadWriteWeb