Microsofts förvärv av Sunrise bekräftas av video

Soluppgångskalender

Microsofts förvärv av Sunrise Calendar bekräftas och bekräftas genom att publicera en video på Microsofts YouTube-profil, även om den här videon just har gjorts privat, så vi har för närvarande ingen tillgång till den. Med detta kan vi redan skingra alla tvivel vi kan ha angående förvärvet, även om andra uppgifter ännu inte är kända, till exempel de ekonomiska detaljerna eller framtiden som Microsoft kommer att erbjuda Sunrise Calendar inom sitt eget ekosystem av onlinetjänster.

Det här nya förvärvet inträffar tillsammans när det inte har gått två månader sedan Microsoft förvärvade Acompli, en mobil e-postapplikation för Android- och iOS-system, och döptes om till Outlook några dagar senare, vilket är en av de bästa befintliga e-postapplikationerna för närvarande för iOS.

Sunrise Calendar har vi talat vid många tillfällen eftersom det är en utmärkt produkt, enkel och lätt att använda, vilket också gör det möjligt att länka till andra tjänster för att få fler fördelar i samma utrymme. Faktum är att det är en av de bästa kalendertjänsterna som finns idag, som har mycket bra recensioner och nu faller i händerna på Microsoft för att förstärka sitt engagemang för mobil produktivitet.

Du kan bara vänta med att känna till framtiden för Sunrise Calendar i händerna på Microsoft, bland annat om den är integrerad i andra tjänster och applikationer, till exempel dess e-posttjänst och de nya Outlook-applikationerna för Android och iOS, trots att dessa De har redan sina kalendrar, men inte tillräckligt kraftfulla i förhållande till vad Sunrise Calendar erbjuder.