Med Google Nu kan du redan skapa påminnelser endast med röst

Googla nu

Den personliga assistenten Google Now har förbättrat sättet som användare kan skapa och bekräfta nya påminnelser från sina Android-enheter, så att de redan kan göra hela processen med röst, inte som tidigare, vars bekräftelse behövde en snabb beröring på skärmen.

På detta sätt kommer de användare som har skapat en ny påminnelse ombedd att göra en bekräftelse, där de bara behöver ange via röst ja eller ställa in för att avsluta processen. Tack vare denna förbättring kan de användare som befinner sig med händerna upptagna av olika skäl lättare kunna ställa in sina egna påminnelser.

Det kan hända att användare säger nej till bekräftelsen via röst, vilket ger dig möjlighet att göra ändringar i påminnelsen och konfigurera den manuellt, som rapporterats av Android Police.

Under alla omständigheter sker denna ändring automatiskt via själva tjänsten, så att användarna inte behöver uppdatera applikationen alls och hittar denna möjlighet direkt. Naturligtvis är denna möjlighet endast tillgänglig för Android-enheter, eftersom den ännu inte har nått iOS-plattformen. Kanske senare kan användare av Apples mobilplattform njuta av det, så de måste bara vänta tills de tar den här funktionen till iOS.