Mätning av befolkningssentiment vid valstid – NetSentiment-fallet

netsentiment

Det spanska företaget Websays (katalansk start-up som har tillbringat 15 år med vetenskaplig forskning inom webbsökning) har valts ut för att genomföra en ansökan som i realtid visar italienska kandidaters och politiska partiers popularitet inför landets allmänna val. .

Resultatet, som kan konsulteras på Tiscali.com, visar positionen för varje kandidat, chanserna att vinna och popularitetsvariationerna under hela dagen, och uppdaterar data var 20: e minut med det innehåll som publiceras i nätverken. samhällen.

I www.eleccions25n.cat De gjorde ett liknande experiment med det katalanska autonoma valet den 25 november och fick mer tillförlitliga resultat än någon av de publicerade omröstningarna.

Systemet räknar antalet gånger som varje politiker nämns, analyserar språket som används för att verifiera om valeffekten förväntas vara positiv, negativ eller neutral och med hänsyn till omfattningen, banan och betydelsen av varje text. Facebook, Twitter, andra sociala nätverk, bloggar, frums och nyheter i allmänhet används, och analyserar alltid kvalitativa och kvantitativa parametrar.

Det blir allt vanligare att denna typ av verktyg ständigt genererar data från det sociala nätet. Även om det är uppenbart att dessa uppgifter endast representerar en sektor av befolkningen som kan rösta, kommer de statistiskt närmare verkligheten, eftersom befolkningen publicerar mer och bättre på Internet.

Ett ämne så komplicerat som det är spännande att vi alltid kommer att analysera noggrant.