Lumi - new service from the founders of Last.fm for recommendations for related new online content

Lumi – ny tjänst från grundarna av Last.fm för rekommendationer för relaterat nytt onlineinnehåll

Lumi - ny tjänst från grundarna av Last.fm för rekommendationer för relaterat nytt onlineinnehåll

Last.fm har en gång varit en av de mest populära onlinetjänsterna på Internet, vilket gör att vi kan upptäcka och lyssna på musikaliska teman relaterade till vår personliga smak. Vem var dess grundare, Flix Miller och Martin Stiksel, ger oss nu en ny tjänst som gör att vi kan upptäcka nytt innehåll på Internet baserat på vår personliga smak, baserat på våra surfvanor.

Den nya tjänsten heter Lumi och är för närvarande i den privata betafasen och accepterar förfrågningar om ett begränsat antal tidiga personer så att de är en del av den här tjänsten för att ställa upp den före den slutgiltiga lanseringen.

Tanken är att installera ett tillägg i webbläsaren, som registrerar sidorna du besöker, så att tjänsten skapar en användarprofil som du kan välja vilken typ av innehåll som ska rekommenderas. Enligt grundarna är det säkert och anonymt att surfa på webbplatser, så det kommer inte att finnas några integritetsproblem.

I grund och botten kommer Lumi att hjälpa användare att upptäcka nytt innehåll på Internet baserat på deras etablerade intressen genom sina surfvanor.

Länk: Lumi | Går: TNW