Klout designas om och gör stora ändringar av sin algoritm

Klout designas om och gör stora ändringar av sin algoritm

Om du har ett användarkonto i Klout har det gett dig att titta på poängen i dag och kanske har du märkt en variation av det. Svaret är enkelt, och det är att i Klout, åtföljd av en redesign av användargränssnittet, har du precis gjort en viktig modifiering av din algoritm där du från och med nu kommer att ha mer data i åtanke, även från verkligheten .

På det här sättet går den nya algoritmen från att analysera mer data dagligen, och försöker också veta graden av inflytande i verkliga livet, med hänsyn till bland andra faktorer, oavsett om du har en sida på Wikipedia eller det jobb du utför som anges på LinkedIn . . Tanken är att konvertera användarprofilen till en slags social läroplan, med individuella ögonblick och uppdateringar som tar större vikt, termer där dess VD Joe Fernandez uttrycker sig.

En av de saker som är avsedda i den nya algoritmen är att relevanta människor behåller sin relevans även om de vid en viss tidpunkt slutar göra uppdateringar på sociala plattformar, och att det som hände med president Obama, som tappade relevans, inte händer igen. för att sänka din uppdateringsfrekvens på Twitter. En annan sak som är tänkt är att vara mer transparent mot användarna.

Nu återstår bara att se om användarna välkomnar de nya ändringarna eller om vi tvärtom kommer att klaga på ändringarna, som det hände under höstsäsongen förra året, då de också gjorde en annan viktig modifiering.

Länk: Klout | Goes: TechCrunch