Kindle för iOS uppdateras och innehåller filter, flashcards och boksökningar

tända

Kindle iOS-applikationen har precis släppt sin version 4.1., Med nyheter och uppdateringar som kan vara mycket användbara för både läsare och studenter som också använder Kindle för att göra anteckningar.

En av de nya utvecklingen som är mest märkbar är möjligheten att använda röntgen för att skapa anteckningar, anteckningar och flashcards studera från fragment av böcker och anteckningar, som nu också kan ordnas efter relevans, alfabetiskt eller i ordningsföljd i originalboken eller manualen.

En annan ny funktion som är värt att notera är förbättringen av OCR (Optical Character Recognition), teknik som gör det möjligt för oss att söka efter tryckta tecken snabbare och mer exakt och till och med automatisk komplettering av termer när vi skriver in intresseordet. . Kommentarsystemet har också förbättrats genom att man har infört en serie filter som gör det möjligt för användare att kommentera och markera fragment av text med tillägget att de kan gå direkt till sidan där kommentarerna har gjorts.

När det gäller ändringar i gränssnittet kommer vi också att kunna se från och med nu hur mycket vi har läst i en bok och hur mycket som återstår för att läsa den, med möjlighet att inaktivera detta element om det stör oss när vi surfar på sidor. Dessutom har ordboken omarbetats och applikationens stabilitet har förbättrats.

Du kan ladda ner den senaste versionen av Kindle för iOS i den här länken till AppStore, appen är tillgänglig för iPad, iPhone och iPod Touch med iOS 6.0-versioner. eller högre.