Google Maps Coordinate, för att organisera mobila arbetsgrupper

Google Maps Coordinate, för att organisera mobila arbetsgrupper

Google har presenterat en intressant tjänst, Google Maps Koordinering, som gör det möjligt för företag att organisera team som arbetar utanför anläggningen och gör fältarbete. För detta använder den fördelarna med smarttelefoner och Googles kartteknik.

Kraven är minimala. När företaget har vidtagit lämpliga steg för att registrera sig för Google Maps Coordinate kan mobilanställda ladda ner applikationen till sina mobila enheter (så länge de körs på Android 2.3 eller senare).

Detta visar deras plats i realtid, samt erbjuder möjligheten att samla in och lagra information i samma applikation, så att de kan göra alla typer av anteckningar som de tycker är lämpliga. Samtidigt kommer de att kunna se de jobb som tilldelats dem och meddela att de har accepterat det.

Å andra sidan kommer samordnaren bara genom att gå in i webbapplikationen att kunna se platsen för var och en av de registrerade mobilanställda, tilldela uppgifter, omorganisera grupperna, lägga till intressanta platser och ha en översikt över de utplacerade teamen.

Länk: Google Enterprise Maps och Earth Va: Google Enterprise Blog