Google ansluter sig till FIDO-alliansen för att arbeta med säkrare användarautentiseringsmetoder

Fido

Det ögonblick kommer när användningen av lösenord är ett element av autentisering av det förflutna. Fram till nu måste vi nöja oss med att använda dem fortfarande, tillsammans med de tjänster som möjliggör autentisering i två steg, till exempel det senaste fallet av Outlook.com, eller även av Google själv, som idag har gått med i FIDO-alliansen, bildad av vissa teknikföretag inom sektorn.

Och är att Google, liksom andra företag, är intresserade av att leta efter sätt som möjliggör den säkraste autentiseringen av användare när de öppnar webbtjänster, och i själva verket publicerade dess säkerhetsforskare i januari ett dokument om nya autentiseringsformler, inklusive en USB token, en enhet som ansluter till användarens dator för att verifiera identiteten på webbplatsen du vill komma åt, utan att behöva ange något lösenord.

FIDO-alliansen består, utöver Google, av Lenovo, Paypal, Nok Nok Labs, Validity och halvledartillverkaren NXP, samt tillverkaren av elektroniska konsumentenheter, Crucialtec, där båda också har blivit en del av styrelsen för direktörer.

Bland de autentiseringsmetoder som arbetas med är biometri, röst i sig, ansiktsigenkänning, USB-säkerhetstoken, NFC-standarden samt lösenord för engångsbruk.

Låt oss hoppas att vi kan använda dem, och att det som hände med AP igår på hans Twitter-konto inte händer igen, med den därav följande medicinska återverkan.

Länk: FIDO Alliance | Går: Gränsen