En annan leksak för barn att lära sig programmera

gusano

Och om vi pratade om hackaball för några timmar sedan, en boll som kan hjälpa barn att lära sig programmera, presenterar vi nu ett projekt av ett stort leksaksvarumärke: Fisher-Price.

Det är en mask som består av moduler som kan programmeras för att utföra oberoende rörelser. Dess namn: Think & Learn Code-a-Pillar, som redan presenterats på företagets officiella webbplats, med ett uppskattat pris på $ 50 och lanseringsdatum för hösten i år.

Totalt finns det åtta segment som har en knapp på ytan. Varje kommando gör det möjligt att röra sig på ett specifikt sätt, att rotera eller göra ett ljud, så att när alla segment sammanfogas, erhålls alltid olika resultat, vilket är möjligt att ändra ordningen på samma så att programvägen exekveras efter åkt hela masken.

Det är faktiskt inte programmerat med kod, men logiken som följs för att uppnå en viss global rörelse är liknande, så det skulle lära sig att tänka i följd och logiskt, på samma sätt som i de enklaste programmen för datorer.

När vi talar om en leksak som lär ut programmering indikeras det vanligtvis inte att det finns php, js och python bakom, men det är en logik som hjälper både de som vill ägna sig åt programmering i framtiden och de som helt enkelt vill utveckla sin känsla av logik.