Den nya Wibiya-baren med automatiska anpassningar baserat på besökare

Wibiya

Kanske har några av oss stött på webbplatser som längst ner innehåller en stapel med en rad funktioner. Troligtvis tillhör den baren Wibiya, en tjänst som köptes 2011 av Conduit, och som sedan dess har genomgått en utveckling av den version som just presenterats idag.

Och det är att i den nya versionen kan Wibiya-fältet som innehåller redaktörerna själva på sina webbplatser anpassas till en rad omständigheter tack vare de åtgärder som ingår i tjänsten. Med andra ord, nu anpassas Wibiya-fältet till en serie parametrar för att erbjuda en specifik konfiguration eller ett personligt meddelande till besökaren.

På detta sätt kan den nya besökaren hälsas, en översättningsfält kan erbjudas om han kommer från en annan plats, eller specifika länkar kan rekommenderas enligt hans profil, bland andra alternativ, tack vare de många regler och villkor som kan uppsättning.

Med detta är det avsett att föra publiken närmare, anpassa baren till varje besökare och i varje ögonblick, och därmed öka förhållandet mellan besökare och redaktörer, och i allmänhet förbättra publikationsprestanda.

Redaktörer kan kontrollera hur nära de är med sina besökare via deras Wibiya-instrumentpanel.

Länk: Wibiya | Går: TNW