De lyckas spara data i DNA och hämta det enkelt

Imagen de shutterstock

Shutterstock-bild

Att spara information i DNA (DNA) är inte något nytt, experiment av denna typ har gjorts för några år sedan (2012), vilket visar att det är möjligt att lagra upp till 5,5 petabyte i en enda kubik millimeter DNA.

Processen kan lätt förstås: om livets hemligheter hålls i form av kombinationer av nukleotider, helt enkelt omvandling av informationens binära kod till dessa nukleotider, är det svåra att hämta informationen senare.

Nu har ett team från University of Washington just tagit ett viktigt steg i detta avseende: de har kodat fyra digitala bilder i DNA, lyckats söka och sedan återhämtat det utan problem, som om det var en hårddisk.

I artikeln, som anges på nätet, indikerar de fördelarna med den, eftersom informationen kunde lagras i tusentals år på mycket litet utrymme, även om kostnaden idag är extremt hög för att kunna förvandlas till en prisvärd och kommersiell lösning .

I den nya processen behöver de inte sekvensera allt DNA för att hämta informationen och söka efter den, de använder nu en process som heter Huffman-kodning, som vanligtvis används vid förlustfri datakomprimering, för att kunna navigera i datapoolen.

DNA på jakt efter önskad data.

Även om det fortfarande finns en lång väg att gå för att undvika misstag och minska kostnaderna, verkar det som om framtiden för datalagring ligger i vårt eget DNA.