Curable närmar sig, en plattform som kommer att finansiera operationer, medicinska behandlingar etc.

Härdbar

Ännu inte öppet för allmänheten, projektet Curable.es presenteras som en plattform för hälso- och sjukvårdsmassafinansiering som tillåter användarsamhället att finansiera projekt relaterade till hälso- och sjukvårdsvärlden.

På detta sätt kan vi göra operationer, kirurgiska ingrepp, medicinska behandlingaroch andra hälso- och hälsoprojekt, både för individer och familjer. Det är också möjligt att samarbeta med sjukdomsutredningar ovanligt och fungerar som ett insamlingsverktyg för de företag och / eller entreprenörer som söker ekonomiskt stöd i utvecklingen av sina medicinska projekt.

Å ena sidan forskare och forskare får samla in pengar för sina studier och forskning, familjer de i nöd kommer att få hjälp att utföra sina behandlingar och läkemedelssektorn Du kommer att kunna forska om medicinutveckling.

De NGO De kommer också att ha sitt utrymme i Curable.es, vilket möjliggör finansiering av vaccinationskampanjer, medvetenhet, skapande av hälsocenter etc.

Just nu är det inne projektinsamlingsfas på curable.es, där dessa organisationer, grupper, företag, entreprenörer eller individer redan kan begära registrering och information för att publicera alla de projekt som kräver insamling.

Vi kommer att informera dig om dess officiella lansering här, i WWWhatsnew.com.