Audioplayer.js, lyhörd och responsiv jQuery-plugin för ljudspelare för webbplatser

Audioplayer.js, lyhörd och responsiv jQuery-plugin för ljudspelare för webbplatser

Många webbplatsprojekt tar nu hänsyn till att de inte bara körs i stationära webbläsare utan också på mobila enheter med olika skärmstorlekar och vars interaktion kommer att vara taktil. Ett bra alternativ när du använder en ljudspelare är att ha AudioPlayer.js, ett plugin för jQuery som ger viktiga fördelar, eftersom det är anpassningsbart, tillåter det att använda från touch-enheter, elegant, och det tar bara upp 4 kb.

På sin officiella webbplats indikerar det att det ersätter elementet med lite anpassad HTML, och att med en del CSS erhålls en anpassad spelare utan att behöva använda bilder, med CSS som ansvarar för att anpassa sig efter skärmen där den går. som ska ses.

Funktionerna inkluderar att om webbläsaren inte stöder ljudelementet helt eller några av de erbjudna ljudfilerna, nedgraderas spelaren till bara en paus / uppspelningsknapp. Plugin accepterar många av attributen och etiketterna för ljudelementet.

På pluginsidan förklaras de nödvändiga koder för deras användning och implementering på webbplatser, så att utvecklare kan integrera dem i sina egna projekt.

Länk: Audioplayer.js | Går: WebResourcesDepot