AOL kan genomföra sin omstrukturering under de kommande veckorna

Aol

AOL kan genomföra en intern omstrukturering av företaget under de närmaste veckorna, eftersom TechCrunch har kunnat utreda baserat på ett anonymt klagomål, men klargör att även om det är en del av företaget, på redaktionell nivå är de inte medvetna om vad som är händer på företaget.

Detta kan leda till en serie uppsägningar och stängning eller sammanslagning av webbplatser som erbjuder låg avkastning som en del av en större omstrukturering, med fokus på att förenkla företaget, att fokusera på reklamteknik, förstärka innehåll och i videon.

TechCrunch förstår att uppsägningarna inte kommer att bli massiva, och att det kommer att bero på förändringar i gruppen av varumärken, och när det gäller webbplatser som kan stängas eller slås samman i andra kan de inte hitta exakt vilka som kommer att påverkas.

I den meningen har det enligt siffrorna i ComScore erbjudit några av dem med hänvisning till AOL-webbplatser som under det senaste året har fått trafik som andra som har förlorat en del av det.

Slutligen påpekade han att denna omstrukturering inte borde komma som en överraskning, med tanke på att i november 2014 tillkännagav företagets VD, Tim Armstrong, en omstruktureringsplan som senare angav hur den skulle genomföras. , med inriktning på strävan efter ökat värde och tillväxt för sina globala innehållsmärken genom att effektivisera varumärkesportföljen och öka dess video- och mobilandel inom viktiga innehållsområden.