adapro – Ordbehandlare för personer med inlärningssvårigheter

adapro

Här har vi nu en juvel som inte kan saknas i favoritfältet för lärare, föräldrar och lärare i allmänhet: Adapro (adapro.iter.es).

Det är en gratis ordbehandlare skapad för att underlätta arbetet för personer med dyslexi, autism eller något annat problem som försvårar inlärningen.

På presentationssidan (finns på spanska) diskuterar de funktionerna som den innehåller för att hjälpa varje användargrupp:

dyslexi: Förhindrar visuell förvirring av tecken med hjälp av Sarakanda-typsnitt, som erbjuder speciell kontrast för bokstäverna p / b / d / q.

autism: Fokuserar på att minska osäkerheten, presentera konfigurerbara tangentgrupper på ett virtuellt tangentbord med möjlighet att infoga fördefinierad text. Det är också möjligt att göra tangentbindningar med bilder som automatiskt färgas när en relation hittas med orden på tangentbordet.

visuellt lärande: Vi kan representera ord med symboler och ha upp till 10 000 ord i din databas.

Gränssnittet och virtuella tangentbord kan anpassas, markera de synliga knapparna och skapa profiler för olika användare.

Den är öppen källkod och finns på spanska, engelska och portugisiska. Gratis och med möjlighet att köra från en penna enhet, vilket är nödvändigt för att ha Java installerat på systemet.