5 gratis kurser för att lära dig engelska, italienska, kinesiska och portugisiska

tareasplus

Genom att förnya förslagen för dem som vill lära sig ett nytt språk delar vi nya alternativ att ta hänsyn till, hämtade från TareasPlus-plattformen.

Om vi ​​till exempel vill lära oss italienska har vi två alternativ. Ett av förslagen är Fullständig italiensk kurs, där förutom att lära sig ordförråd att använda i vardagliga samtal, analyseras verbspänningar. För närvarande har den 10 lektioner och med löfte om att lägga till nytt innehåll.

Vi kan också överväga den grundläggande konversationen italienska kursen består av 10 moduler, där de analyseras från fraser för att integreras i konversationer, grammatikregler, till en skriv- och uttalningsövning.

Och om det vi är intresserade av är att lära oss engelska kommer vi att hitta en introduktionsprogram för introduktionsprogram för att bekanta oss med detta språk. Samma dynamik följer den fullständiga portugisiska kursen som har 11 lektioner och gör det möjligt för oss att ha en bas för att kommunicera och därigenom integrera ordförrådet naturligt.

Vill vi lära oss kinesiska? Då kan vi välja kursen Lär dig kinesiska gratis! Den fokuserar på mandarin-kinesiska och introducerar oss till olika nyanser för att ta hänsyn till att ta itu med innehållet som lärs ut genom de åtta lektionerna.

Fem förslag att tänka på, kompletterande den långa listan med förslag som vi redan har delat för dem som vill ge sig in på ett nytt språk eller stärka sina kunskaper.