Zuckerberg och hans fru kommer att donera 3000 miljoner dollar för att bota alla sjukdomar

Facebook

Med målet att ha botemedel mot alla kända sjukdomar fram till slutet av seklet har Mark Zuckerberg och hans fru, Priscilla Chan, tilldelat 3 miljarder dollar så att utredningarna kan påskyndas.

De tillkännagav det idag vid ett pressevenemang i San Francisco, där de kommenterade att målet med Zuckerberg Chan-initiativet är att kunna gå vidare i botningen av sjukdomar och sätta som ett mål att de under deras dotter Max se sig vara objektivt fullbordat.

Denna stora investering i vetenskap görs inte blint.

Projektet innefattar bildandet av ett ingenjörsgrupp för att hjälpa forskare och experter inom olika sjukdomar samt byggandet av ett forskningscenter i San Francisco till ett värde av 600 miljoner dollar.

Centret, som kommer att ha namnet på Biohub, som ska byggas i samarbete med Stanford och Berkeley, och vara under ledning av neurobiologen Cori Bargmann, ny vetenskapspresident för Zuckerberg Chan-initiativet.

Kom ihåg att båda åtagit sig att ge 99% av sin förmögenhet för att hjälpa till att lösa globala problem, dagens steg visar att de är på rätt väg.

De har också kommunicerat att de kommer att investera i ett projekt för att utbilda barn i Afrika för att lära dem ämnen relaterade till matematik och naturvetenskap med hjälp av mobil teknik.