Zapier lanserar prenumeration för arbetsteam

Zapier4Teams

Vi har redan pratat vid mer än ett tillfälle om Zapier, en av de veteranplattformar som är specialiserade på automatisering av arbetsflöden mellan olika applikationer med en strategi som främst riktar sig till näringslivet. Efter detta tillvägagångssätt har plattformen precis lanserat Zapier Teams, en ny prenumerationsmodalitet som gör att anställda i samma företag kan komma åt och samarbeta med varandra under samma konto.

Ledarna för varje företag kan lägga till och ta bort anställda som de anser lämpligt när som helst, utan begränsning av antalet maximala anställda som kan läggas till eller för antalet integrationer som kan genomföras, med tillgång till alla egenskaper premie från Zapier.Gränsen, den här gången, är i antalet zaps eller uppgifter som kan utföras till samma pris, inställda på cirka 50 000 uppgifter per månad. Efter denna gräns faktureras ytterligare uppgifter enligt Zapiers prisplan.

För närvarande är inte alla funktioner i denna prenumeration tillgängliga, även om det inte tar lång tid innan de används bland anställda. Beträffande priset har Zapier Teams en kostnad på cirka 250 dollar per månad och går med i de fria och arbetsplaner som för närvarande finns.

På detta sätt kommer de företag som vill att deras anställda ska samarbeta med varandra med Zapier inte längre att behöva dela lösenorden för kontona eller att ha flera, med olika faktureringar, vilket har gjorts hittills.