YouTube förenklar hur det visar antalet prenumeranter

Youtube

Google meddelade förändringar i hur man visar antalet prenumeranter som kanalerna har. Från och med augusti visar kanaler som överstiger 1000 prenumeranter inte längre det exakta antalet för allmänheten. I dessa fall kommer antalet att förkortas, som vi ser i exemplet (istället för 15 423 672 kommer vi att se 15 M):

Som nämnts är tanken att skapa enhetlighet i hur YouTube visar antalet prenumeranter samtidigt som man håller samma standard i webbversionen och mobilapparna. De kanaler som ännu inte har överskridit den fastställda gränsen ändras inte.

Naturligtvis kommer skaparna att kunna se antalet prenumeranter från YouTube Studio och följa statistiken. Även om en liten förändring dyker upp, har skaparna inte tagit den här uppdateringen så bra som kan ses i gemenskapens kommentarer.

Till exempel har vissa uttryckt att denna förändring kan ha en negativ effekt på publiken, eftersom ett tal som 1,2 K inte är lika transparent som 1 274. Eller att det att gå från att ha 15 423 672 (som exemplet från YouTube) till att vara 15 M, visar allmänheten en hemsk förlust på mer än 400 tusen prenumeranter.

Det finns mer än 100 kommentarer som uttrycker nästan samma argument eftersom antalet prenumeranter i vissa fall inte är ett oseriöst antal, och det är ett viktigt faktum för både skapare, fans och affärspartners.

Det går fortfarande några månader innan den här uppdateringen implementeras. Kanske kommer YouTube att ompröva detta beslut och besluta att tillämpa koherens annorlunda.