Worm Watch Lab, Zooniverses nya utmaning

maskklocka

Efter att ha presenterat dig för bara två månader sedan den utmaning som Zooniverse ställde för oss där vi kan hjälpa till att upptäcka gravitationslinser i universum verkar det som om den vetenskapliga nyfikenheten i Zooniverse aldrig tar slut: vi får ett nytt vetenskapligt äventyr i Worm Watch Lab .

Och det är att tillsammans med Medical Research Council och Medical Research Foundation, Zooniverse-teamet ber oss att observera beteendet hos en serie maskar och studera deras mönster genom att analysera hur ofta de lägger ägg. Målet med temat (eller spelet om vi vill kalla det som) är att noggrant observera maskarnas handlingar som visas på skärmen och trycka på z-tangenten så snart vi observerar att enkeltodos lägger ett ägg.

Det slutgiltiga målet för allt detta? Samla in data för att stödja genetisk forskning som stöder utvecklingen av medicinsk teknik, eftersom avsikten är att bättre förstå hur hjärnan fungerar och hur gener påverkar beteendet i allmänhet, för att försöka upptäcka vilka gener eller mutationer som är de som kan skapa betydande förändringar i beteende. När vi relaterar allt detta till masken kommer vi i denna studie i Zooniverse att observera en art som är genetiskt mycket lik människan (C. elegans), att kunna dra slutsatser som hjälper oss att bättre förstå hur den mänskliga hjärnan fungerar genetiskt.