Wikipedia tvingar utgivare att informeras om någon betalar dem för det

Wikipedia tvingar utgivare att informeras om någon betalar dem för det

Om du samarbetar med Wikipedia-artiklar och någon betalar dig för det, måste du nu ange det i din profil.

Detta begärs i den här artikeln på Wikimedia-bloggen, där de anger att det kommer att vara obligatoriskt att förtydliga det befintliga förhållandet till Wikipedia i ett uttalande som en del av den sammanfattning av utgåvan som åtföljer deras betalda bidrag.

Vissa fall kan hanteras individuellt, eftersom det kan vara att det finns en indirekt vinst (uppdatering av sidan på ett museum där man till exempel arbetar) och därför är det inte nödvändigt att ange det i profilen.

Bland de olika fallen specificerar de:

– Volontärer som redigerar efter hobby är välkomna. – Välkomna även anställda i ett galleri, bibliotek, arkiv, museum eller liknande institution som betalar anställda för att bidra med god tro till deras kompetensområde och inte om institutionen. .– Om du får betalt för att redigera måste du avslöja din status enligt de nya användningsvillkoren och lägga till din anslutning till redigeringsöversikten, användarsidan eller diskussionssidan.

Ändringarna träder i kraft omedelbart, de är redan i användningsvillkoren för systemet, även om de anger att det kan finnas ändringar i reglerna på grund av deras komplexitet.