Weplan, sparar på din mobilräkning [Android]

Vi planerar

Tidigare känd som TUTarifamvil är Weplan en applikation för Android-smartphones som gör att vi kan få ut mesta möjliga av dem till bästa pris. Och allt för att det är en användbar gratis applikation som gör att vi kan ha kontroll i realtid av alla kostnader som vi gör inom den plan som vi har kontrakterat med vår mobiloperatör, vilket kan skapa varningar om vi överskrider en viss nivå av kostnader, och vi kan till och med känna till de priser som bäst passar våra konsumtionsbehov.

För en bättre förståelse av vår konsumtion har vi också statistiska analyser för varje typ av tjänster vi konsumerar, efter tid och per kontakt. Vi kan också integrera en widget i våra stationära datorer så att vi snabbt kan se vår förbrukning utan att behöva öppna applikationen.

Weplan har mer än 500 mobiltelefonavgifter i kraft, med både huvudoperatörer och virtuella mobiloperatörer, priser som ständigt uppdateras.

Om ett av målen vi har för det nya året är att spara på mobiltelefonkonsumtionen, istället för att använda den mindre, är det bäst att veta vad som passar bäst för vår konsumtion, och Weplan ger oss den informationen och undviker överraskningar.

Länk: Weplan