virus cafe

Virus Cafe, en webbplats för att få vänner på två minuter

viruscafé

Om du känner dig ensam och vill prata med någon konstig om något djupt ämne, finns det en webbplats som kan hjälpa dig.

Detta är Virus Cafe, en enkel sida som gör att vi kan ansluta via en videokonferens med en slumpmässig person från planeten. När anslutningen har gjorts kommer vi att ha ett ämne att diskutera, och inte vara ett enkelt ämne, djupet på det kan vara enormt.

Tanken är att låta dig träffa nya människor genom att prata om ett specifikt ämne så att isen går sönder. Enligt den diskussion som skapats och argumenten från var och en kommer det att vara möjligt att lära känna den andra personen bättre och vem vet att ha en bra virtuell vänskap.

Du måste bara ange virus.cafe och ge tillstånd för kamera och mikrofon. Systemet gör paren och föreslår frågorna, bland vilka vi har:

– När var den lyckligaste dagen i ditt liv? – Varför skulle du vara villig att dö? – Vad är den största lögnen du har sagt utan att bli fångad? – Hur tror du att du som barn inte längre har? – Vilken känsla fruktar du mer? – Om en familjemedlem mördade någon, skulle du anmäla det till polisen? – Vad upphetsar dig mest nu?

Målet är att förlänga med svaren, eftersom det i fallet att svara med ett ord är sannolikheten att den andra lämnar sessionen mycket hög.