Vine lägger till två nya funktioner i sin app på Android och iOS

Vin

Även om nyheterna inte har återspeglats i beskrivningarna som Vine har på Google Play och App Store, tillkännages införandet av de två nya funktionerna via sin officiella blogg, som gör det möjligt för mer kreativa människor att ha mer handlingsutrymme för att skapa din audiovisuella verk. Just de nya inkluderingarna, som redan finns tillgängliga för Android och iOS, är sessioner och tidsresor (sessioner och restid).

Sessioner blir vad vi ofta känner som utkast, en funktion som gör det möjligt för användare att spara sina projekt och återuppta dem vid ett senare tillfälle. Denna nya funktionalitet gör det möjligt för användare att arbeta med högst tio klipp samtidigt. För att komma åt den har en ny ikon införts i det nedre högra hörnet, praktiskt taget i skärmens hörn, vilket gör det möjligt att spara projektet, antingen som en ny session eller som en befintlig session.

Tidsresor är den andra nya inbyggda funktionaliteten, som gör att klipp kan raderas, ordnas om eller ersättas i ett inlägg innan de delas. För att göra detta måste användarna trycka på ett grönt fält från kameran medan de spelar in eller trycka på Redigera när de förhandsgranskar en publikation.

På det här sättet läggs nya funktioner till samtidigt som applikationens enkelhet bibehålls, vilket gör den mer funktionell utan att förlora sin enkelhet att använda, något som användare kan kontrollera i sina respektive terminaler från det ögonblick de uppdaterar sina versioner eller börjar från grunden i värld av vin.