Vi kan inte längre använda Google Drive som gratis webbhotell

Vi kan inte längre använda Google Drive som gratis webbhotell

Under lång tid har vi kunnat spara html-filer i Google Drive-kataloger och avslöja deras länk för att erbjuda en webbplats värd på Googles servrar, ett trick som används av tusentals människor runt om i världen som nu inte längre är tillgängligt.

Att kunna spara html, js och css och visa det för världen utan att behöva hyra värd har ofta tjänat till att presentera utkast, snabbt meddela nyheter och dela filer, men också att lura användare med hjälp av falska sidor som simulerar att vara banker, till exempel , detta är säkert en av anledningarna till att Google har inaktiverat alternativet.

På supportsidan kan vi se hur det i den nya versionen av Google Drive inte längre är möjligt att använda värdläget, så det känner inte igen html, css eller javascript.

Egentligen kan vi fortsätta spara webbsidor i Google Drive, men alternativet att publicera katalogen som om det vore en web är inaktiverad, så att de börjar vara samma filer som resten utan att tolkas i webbläsaren.

På engelska lär de sig några knep för att göra det med skript, mycket mer komplexa, utan tvekan, men praktiska.