Telegram X-nyheter kommer

telegram X

Telegram går fortfarande starkt, och dess Telegram X-version vill inte komma till kort.

Nu när april månad slutar, kommer några riktigt intressanta förändringar, funktioner som redan fanns tillgängliga i betaversionen och som leds av den så kallade Notifications 2.0.

Meddelandena från appen fungerar nu även om vi inte är anslutna till Telegram-servrarna, så att de kan tas emot även om vi till exempel har tjänsten blockerad av geografiskt läge. Detta hjälper mycket att hålla tjänsten stabil även om vi lider av censur i vissa länder.

Telegram X tillåter också användare att skapa enkäter, något moderiktiga i många appar (inklusive Instagram-berättelser), det har ett nytt system för att hantera flera konton, ökad lanseringshastighet, har ett förnyat e-poståterställningssystem, chattfilter efter typ … små förbättringar som gör Telegram X blir alltmer attraktivt.

Även om det fortfarande är långt ifrån populariteten hos den officiella klienten, eller den allestädes närvarande WhatsApp, har Telegram X redan mer än 120 000 extremt positiva betyg på Android, vilket gör den till en av de mest älskade meddelandeplattformarna av sina lojala användare.

Det är viktigt att notera att allt vi gillar i Telegram X är experimentellt, även om det har kommit ur beta, så det finns alltid risken att det inte kommer att fungera 100%, även om de vanligtvis är snabba att lösa problem.