Telegram uppdateras så att supergrupper på 1000 personer kan användas

telegram

Fantastiska nyheter för snabbmeddelandevärlden: Telegram, som redan tillåter grupper på upp till 200 personer, tillåter i sin nya version supergrupper med upp till 1000 medlemmar, ett nummer som vi kan nå efter att ha nått 200, som visas på skärmdumpen ovan.

Bland de nya funktionerna i den här versionen 3.3 har vi också möjlighet att inkludera flera administratörer i samma grupp med befogenhet att redigera namn och logotyp, samt lägga till eller ta bort medlemmar.

Kanalerna har också fått nya funktioner, med en knapp som gör att innehåll kan delas direkt i meddelanden.

Telegram är mycket mer sofistikerat och säkert än WhatsApp, det är mer robust, även om det är mycket mindre populärt, varför det fortsätter att vara det solida alternativet för många miljoner människor som säkert också har WhatsApp installerat på sin mobil.

Med 1 000 medlemmar per grupp är aviseringar inaktiverade, en funktion som också vinner en extra i iOS: rikt innehåll.

Med gratis kod och mer än 60 miljoner användare är det möjligt att denna nya funktion av grupper om 1000 personer kommer att kunna öka den ännu mer, eftersom det för närvarande inte finns något fast alternativ på marknaden som lyckas nå det numret.