Story Time Us, skapa och dela dina historier enkelt

Storytime.Us

Story Time Us är en enkel webbapplikation som gör det möjligt för användare att skapa och dela våra egna berättelser på ett enkelt och enkelt sätt, utan behov av användarregister, helt enkelt bestämma det visuella temat, reproduktionshastigheten för varje fras, titeln på samma och slutligen inkludera i området Berätta din historia en serie fraser som tillhör varje berättelse som vi skapar, där vi kommer att placera var och en av dem på en annan rad, så att de senare, när de återges, visas separat.

Varje berättelse som skapas kommer att ha en automatiskt genererad URL, och reproduktionen kommer att utföras under det visuella temat som valts under skapandet. Det finns flera visuella teman tillgängliga att välja, som i praktiken består av olika teckensnitt och olika bakgrundsfärger. Reproduktionen kommer att göras i helskärm, vilket till slut möjliggör delning via de olika sociala nätverken, så att andra användare kan komma åt dem och se dem på sina egna skärmar.

Verktyg? Låt fantasin flyga lite, om vi funderar på att reproducera berättelserna på stora skärmar på offentliga platser, kan vi berätta riktiga historier om någon hedrad person eller helt enkelt visa andra berättelser, eller berättelser, kvicka fraser, anekdoter eller vad vi än vill att överföra till andra användare.