Spela in analogt minne i mänskliga celler

células

Återigen kommer nyheter från MIT, Massachusetts Institute of Technology, ett privat universitet i Cambridge, som ständigt fokuserar på forskning, teknik och teknikutbildning.

Biologiska ingenjörer vid institutionen har hittat ett sätt att registrera komplexa historier i DNA från mänskliga celler, så att de kan hämta minnen från tidigare händelser, såsom inflammation, till exempel genom att sekvensera DNA.

Även om vi redan har sett tidigare att det är möjligt att spela in digital information i DNA, hitta sätt att representera enor och nollor, pratar vi nu om lagring av analogt minne, det första som kan registrera varaktigheten och / eller intensiteten för vad har hänt. inträffade i humana celler, vilket kan hjälpa till att studera hur celler skiljer sig åt i olika vävnader under embryonal utveckling, eller hur de beter sig under olika miljöförhållanden, eller ännu bättre, hur genetiska förändringar som leder till sjukdom görs.

De har utformat mänskliga celler som kan rapportera sin egen historia baserat på genetiskt kodade inspelare, något som bara hade uppnåtts i bakterier, så en ny dörr för medicin har just öppnats. Förhoppningsvis är det inte bara ett labbspel och det förvandlas till något som kan hjälpa till att förbättra diagnosen snart.

Shutterstock-bild