Skillshare, plattform för att ge och delta i lektioner offline

Skillshare

Med tanke på de eventuella bristerna i det nuvarande utbildningssystemet kommer det alltid att finnas verktyg för att kompensera för det som inte kan läras i klassrummet, vilket är fallet med Skillshare. På den här intressanta plattformen kan användaren registrera sig för att delta i eller lära lektioner som tjänar pengar i processen.

Klasserna som kan tas emot i Skillshare är indelade i fem kategorier: konst, matlagning, affärer, livsstil och teknik, med olika underkategorier för att välja den kurs vi vill gå, till exempel programmering, affärsutveckling, cocktails , bland andra. Varje klass är cirka 20-25 dollar, även om vissa kurser kan bestå av mer än en klass och vi kan se att priserna varierar kraftigt beroende på ämne, från 50 till hundratals dollar.

Om vi ​​är intresserade av en viss kurs kan vi läsa profilen för läraren som undervisar den, som innehåller information som kan vara av intresse för oss, till exempel hans erfarenhet av utbildningstimmar. Lärare tar 85% av vad eleven betalar och Skillshare resterande 15%.

Ett nytt initiativ relaterat till parallell utbildning. Även om den inte är tillgänglig i vår region kan vi alltid ta en titt för att bättre förstå en allt vanligare trend på nätet.

Länk: Skillshare | Goes: Mashable