same.io, delar vår skärm utan plugins, utan Java och utan externa program

same.io

Här har vi ett nytt alternativ utformat för att göra det enkelt att dela vår webbläsarskärm utan att installera tillägg eller köra Java-applets på vår maskin.

Det är samma. Io, en webbapplikation som har börjat distribuera inbjudningarna bland de användare som begärde det på sin huvudsida (du kan rapportera ditt e-postmeddelande på den sidan), för att visa hur det är enkelt att dela det vi ser på vår krom med andra.

Det gör det tack vare skärmdumpstödet i getUserMedia (), tillgängligt för Mac, Windows, Linux och Chrome OS, en kromfunktion som vi kan aktivera från webbadressen krom: // flaggor och det gör att webbsidor kan begära åtkomst till skärminnehåll med hjälp av getUserMedia () API.

För närvarande är det en produkt som fortfarande är i beta, även om den visar att fjärråtkomst till andra användares skärm kan vara extremt lätt tack vare de nya funktionerna i Chrome (för tillfället är den inte tillgänglig för andra webbläsare).

För några veckor sedan berättade vi om Talky, en liknande lösning som inte behöver installera något externt program, så det verkar som att trenden är att ha alltmer oberoende webbläsare, med fler funktioner som gör att mer avancerade användare kan göra allt som uppgifter.