Rösta, att rösta helt anonymt genom Slack

slak

Nu har alla hört talas om Slack, ett av de mest populära teamkommunikationsverktygen vi kan hitta idag. Idag har vi drabbats av en mycket intressant förlängning: det är det Rösta, att rösta helt anonymt genom Slack.

I allmänhet är användningen av Vote väldigt enkel. Det finns faktiskt bara två enkla steg för att börja använda den och få ärliga åsikter från företagets olika anställda. Det första av dessa steg är att komma åt webbplatsen Rösta och klicka på knappen Lägg till slack. När vi har gjort det kan vi använda verktyget genom att skriva kommandot / vote följt av den fråga vi vill ställa.

Till exempel: / vote Ska vi avbryta nästa veckas möte? På detta sätt behöver användarna bara svara Ja eller Nej och vi får de globala resultaten. Dessutom kan vi också konfigurera personliga svar för teammedlemmarna att klicka på det alternativ de föredrar.

Utan tvekan står vi inför ett mycket användbart verktyg om vi vill få ärliga svar från alla teammedlemmar. Om det har fått din uppmärksamhet rekommenderar vi att du tittar igenom följande länk på röstwebbplatsen.