“Rätten att glömmas bort” börjar påverka Wikipedia

"Rätten att glömmas bort" börjar påverka Wikipedia

Vi har redan pratat med dig vid flera tillfällen om rätt att glömmas bortpå Internet eftersom Europeiska unionens domstol tvingade Google att erbjuda ett system genom vilket internetanvändare kan begära att personlig information tas bort från den välkända sökmotorn. Denna skyldighet, som kom med syftet att skydda privatpersoner på Internet, går något längre än många tror är korrekt.

Anledningen är att en länk till en Wikipedia-post, den fria encyklopedin, har tagits bort från sökresultaten för sökmotorer på Internet. Hittills har endast länkar som innehåller personlig information om användare tagits bort från sökresultaten, så länge det inte påverkat den fria tillgången till informationen. Ändå bevittnade vi nyligen en kontrovers när det blev offentligt att Google hade tagit bort en artikel från tidningen Guardian från sökresultaten som den välkända sökmotorn var snabb att visa igen efter den allmänna sjukdomen hos Internetanvändare. Jimmy Wales, grundare av den fria encyklopedin, har talat vid mer än ett tillfälle mot det sätt på vilket rätt att glömmas bort På internet och det verkar som att den här gången har påverkats direkt, efter att ha bekräftat att det är första gången som en länk till en Wikipedia-post tas bort. För närvarande är det okänt vem som har begärt att länken ska raderas eller vilken post det är.

Utan tvekan öppnar denna situation kontroversen över rätt att glömmas bort på Internet och den överdrivna lättheten med vilken information om allmänhetens tillgång och allmänna intressen för sökmotorer kan försvinna.