Popily, verktyg som underlättar analys och visualisering av data

poply

Popily är ett intressant verktyg som syftar till att förenkla uppgiften att analysera data, särskilt för dem som inte har någon erfarenhet.

Dynamiken är väldigt enkel och på några minuter kan vi ordna våra data under olika kriterier och illustreras i olika typer av diagram.

Det första vi måste göra är att importera våra data genom att dra och släppa vår fil, ange URL eller ansluta till en databas.

Försök snabbt att identifiera datatyperna (datum, platser etc.) för att organisera och diagram dem, och presentera oss sedan med olika kolumner för att visualisera data med hänsyn till olika kategorier. Vid varje steg har vi alltid möjligheter att justera resultaten enligt olika kriterier.

Vi kan anpassa grafiken, uppdatera dem och få åtkomstalternativ för att dela dem. Och om vi har en webbplats eller vill integrera grafiken i något onlineprojekt, kan vi kopiera koden (anpassa storleken på bilden) och klistra in den på vår webbplats.

Det här verktyget är inte gratis, men det har en kampanj som kommer att pågå i en timme (fram till 23:59 PST den 19 januari) för att få ett gratis konto i ett år. För att se när denna kampanj slutar med hänsyn till vårt lands tid kan vi se Every Time Zone