Oroeco, tjänsten som hjälper oss att analysera och minska våra koldioxidutsläpp

oroeco

För alla som bryr sig minst om miljön och vill gå längre än den grundläggande återvinningsprocessen är Oroeco ett av de verktyg som kan vara användbara i detta avseende.

Den slutliga versionen av webbplatsen, nu öppen och inbjudningsfri, har offentliggjorts idag med målet att hjälpa alla användare att få mer hållbara vanor och anpassa sig till en hälsosammare livsstil.

Oroeco integrerar med Mint.com för att beräkna mängden koldioxid som vi släpper ut med vår praxis, beräkningen baseras på data som extraherats av forskargruppen UC Berkeleys Cool Climate, med beaktande av vår geografiska situation och personliga vanor (till exempel mängden CO2 som släpps ut förändras beroende på om vi är vegetarianer eller inte, eller beroende på vilken typ av diet vi köper).

Vi hittar användbara Oroeco-guider och råd fördelade på olika kategorier: mat, livsstil, transport, investeringar, arbete, shopping och spel, alla med olika bidrag relaterade till hållbarhet.

Uppenbarligen är de uppgifter som Oroeco erbjuder oss inte exakta millimeter, men de är en bra metod för att få en uppfattning om hur våra metoder påverkar miljön och få en allmän kunskap om hur vi kan förbättra i dessa aspekter.

Dessutom har webbplatsen integration i sociala medier så att vi kan jämföra våra miljöprestanda jämfört med andra vänner och kollegor.