Nytt projekt för barn att lära sig programmering genom att spela

Fantastisk sköld

Awesome Shiel är ett nytt projekt som söker finansiering i Kickstarter, som syftar till att hjälpa barn att lära sig programmering med ett resurspaket.

De kommer att ha en inlärningsplattform och en Arduino-enhet för att utveckla olika projekt när de lär sig nya koncept.

programmering och andra färdigheter.

Enheten har olika komponenter, som i kombination med korrekt programmering kan ge upphov till en serie funktioner som hjälper till att skapa projekt som ett inbrottslarm, en theremin, bland andra.

Förutom hårdvaran kommer de att ha mer än 100 videohandledning att hitta på plattformen, som kommer att vägleda dem steg för steg i vart och ett av projekten.

För närvarande stöds innehållet endast på engelska, även om de överväger att integrera undertexter någon gång för att underlätta inlärning för barn som kan språket. Ändå är filmerna mycket enkla att följa och med råd från föräldrarna kan de genomföras utan problem.

Och naturligtvis kan inte bara barn ha nytta av detta initiativ utan alla som letar efter ett roligt, praktiskt och dynamiskt sätt att lära sig kodning.

Vi kan se mer information om detta projekt i Kickstarter.