My Map Free – Vår kartnavigationshistorik [Chrome]

My Map Free - Vår kartnavigationshistorik [Chrome]

Om vi ​​vill ha en bättre uppfattning om vår webbhistorik kan vi antingen gå igenom dess historia eller så kan vi använda Min karta gratis om vi använder Google Chrome. Tanken är att vi får en visualisering som en karta över noder där vi kan följa vår webbhistorik på ett ordnat sätt genom nyckelorden genom denna förlängning. På det här sättet, när vi väl har installerat det, kommer vi att inkludera en knapp bredvid navigeringsfältet, som ger oss tillgång till kartan.

När vi väl har kartan på skärmen kommer vi att se samlingar av noder som börjar med grå noder, vilket är nyckelorden som visar oss en förstorad vy av dem om vi trycker på dem. Dessutom kan vi filtrera nyckelorden genom textfältet som vi har uppe till vänster. Och också kan vi skapa en serie alternativ för att ytterligare förfina de resultat som vi vill få på kartan, fastställa antalet element på skärmen eller antalet dagar för att visa villkoren, bland andra aspekter.

Kartans utseende är väldigt snabbt, även om det inte finns någon väg tillbaka för att visa alla element när vi har klickat på en specifik nod, vilket skulle tvinga oss att köra kartan igen.

Länk: Min karta gratis i Chrome Web Store