MIT arbetar på ett system som förbättrar solpanelernas effektivitet

Imagen del MIT

Olika undersökningar och experiment har försökt bryta gränsen för Shockley-Queisser, vilket indikerar att traditionella solceller har en effektivitetsgräns på 33,7%. Ett team av MIT-forskare har också arbetat med detta och delar sina resultat.

De arbetade med en solcellsvarmcell för att testa dess potential jämfört med en solcell och för att visa dess effektivitet för att omvandla strålning till el.

MIT: s bild

Enkelt förklarat låter ditt system dig ändra våglängder och förbättra omvandlingseffektiviteten. Återanvänd också energin (från fotonerna) som går förlorad och integrera en mellanliggande komponent som koncentrerade all den strålningen.

Varför är denna studie viktig? Som detaljerat av David Bierman, en av deltagarna i denna studie, att fördelarna är flera. Till exempel kommer systemet inte att påverkas av förändringar i miljön, eftersom det fungerar med värme och inte med ljus.

Det är en kombination av fördelarna med termisk och solcellsenergi, som i stor skala kan revolutionera solpanelernas potential. På MIT-bloggen granskar de alla tekniska detaljer i denna forskning, liksom resultaten av deras olika prototyper.