Min skolanteckningsbok – gör klassanteckningar med din elektroniska enhet

Min skolanteckningsbok - gör klassanteckningar med din elektroniska enhet

Teknik förändrar våra dagliga vanor på alla sätt. I den pedagogiska aspekten gynnas studenterna av dess fördelar, eftersom de kan nå den punkten att de i morgon inte längre behöver ha anteckningsböcker och pennor för att göra anteckningar, eftersom de tack vare elektroniska medel kommer att kunna anteckna till och med sina egna enheter med möjlighet att dela dem med sina kamrater.

Men tills den dagen kommer tillåter My School Notebook redan anteckningar för varje lektion de får i klassen, med möjlighet att dela dem med klasskamrater och till och med låta dem redigera dem.

När de antecknar kan de skriva in texter, bilder eller till och med göra frihandsteckningar. My School Notebook gör det möjligt att skapa oändliga anteckningsböcker som kan arbeta även i offline-läge, vilket underlättar åtkomst både från webben och via de mobila applikationer som finns tillgängliga för både Android och iOS.

Användningen är helt gratis och alla användare kan registrera sig via sitt Facebook-konto eller på annat sätt med hjälp av den traditionella proceduren.

Länk: Min skolanteckningsbok