Microsoft Office kommer att implementera nya sekretessregler

Diseñador de Powe Point

Facebook, Twitter och resten av de sociala förslagen är inte de enda plattformarna som tar emot våra uppgifter dagligen. Tjänster som Microsoft Office, som erbjuder anslutna upplevelser för att förbättra dess funktionalitet, har också vår data och vårt innehåll som vi genererar, till exempel för att hjälpa användarna att förbättra sina presentationer, Power Point Designer erbjuder innehåll och stilbaserade förslag på bilderna.

För att denna dynamik ska vara möjlig måste Microsoft ha vissa data, vilket gör att den här funktionen fungerar i bakgrunden och analyserar innehållet som möjliggör generering av automatiska rekommendationer. Med detta i åtanke lovar Microsoft-teamet att implementera nya sekretessregler i Microsoft Office, så att användaren kan bestämma hur och när de ska använda sina data. Så från nästa uppdatering tillåter Office oss att välja de anslutna upplevelserna som vi vill ha aktiverat. Vi kan till exempel behålla eller inaktivera de upplevelser som kräver att vårt innehåll analyseras, till exempel redigeringsförslag i Word. Och detsamma gäller de som kräver nedladdning av innehåll online (till exempel mallar från Microsoft-biblioteket) eller samarbetsalternativ. Med andra ord kan användare ge upp alla dessa alternativ för att ta hand om deras data och integritet, om de vill, med hänsyn till att begränsa några av nyckelfunktionerna för att skapa projekt eller arbeta som ett team, även om de inte är nödvändiga till tjänstens funktion. . När det gäller dessa datalternativ vill Microsoft klargöra att de endast kommer att användas med användarens samtycke.