Microsoft lyckas spara 200 MB i syntetiskt DNA

adn

Microsoft har samarbetat med University of Washington för att skapa en typ av syntetiskt DNA där de har lyckats lagra upp till 200 MB information, vilket bevisar att vi kanske talar om framtidens hårddiskar.

För att demonstrera detta har de sparat en HD-video, den allmänna deklarationen om mänskliga rättigheter på flera språk, 100 av de mest populära böckerna från Gutenbergprojektet och en liten databas, information som de har lyckats spara i ett utrymme, i ett test , mindre än spetsen på en penna.

För att simulera enor och nollor har de använt de fyra DNA-nukleotidbaserna: A, adenin; C, cytosin; G, guanin; och T, tymin. De bildade paren (A förenar sig med T och C förenar sig med G), är de som motsvarar de ena och nollor på det binära språket. För att koda informationen fick de hjälp från företaget Twist Bioscience, som returnerade uppgifterna i form av något som liknar granit salt längst ner i ett provrör.

Testet kunde visa att det är möjligt att spara och läsa information i DNA-sekvenser som upptar ett löjligt litet och robust utrymme, eftersom de kan förbli i det formatet i tusentals år utan problem.

Företaget hoppas kunna skriva 1 miljard TB data i 1 gram DNA, vilket kan betyda det ALLA internetgetar i en skokartong.

Just nu är kostnaden mycket hög, och läshastigheten och skrivhastigheten är extremt långsam, men allt är en tidsfråga …

Här är videon av projektet: